Home

Néhány gondolat a Cívis Inkubátorházról

           

A Cívis Ház Zrt. tevékenységében az ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó gazdaságfejlesztésnek is komoly szerepe van, melynek kiváló példája a Cívis Inkubátorház. Egy olyan inkubátorházat valósítottunk meg, ahol az irodaház nyújtotta szolgáltatásokat nagyrészt magunk, míg a gazdaságfejlesztéssel, vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központtal együttműködve biztosítjuk. Mindez szerves összhangban van Debrecen Megyei Jogú Város gazdaságfejlesztési stratégiájával.

A Cívis Inkubátorház fő célja a régió gazdaságfejlesztésének segítése a jelentős növekedési potenciállal rendelkező innovatív, termelő és szolgáltató KKV-k (kis- és középvállalkozások) támogatásával.

Mivel tud hozzájárulni az Inkubátorház a régió gazdaságfejlesztéséhez?

  • Az irodaházba betelepülő cégek új munkahelyek hoznak létre
  • Nő a régió tőkevonzó képessége
  • Új kapcsolatrendszerek épülnek ki, a régiek bővülnek

Miért szükséges az Inkubátorház szolgáltatásait igénybe vevő kis- és középvállalkozások számára nyújtandó segítségnyújtás?

  • Nincs elegendő saját tőkéjük a minőségi ugrást biztosító növekedéshez
  • Hitelképességük korlátozott
  • Fedezeti problémáik vannak a saját beruházásokhoz szükséges önerő előteremtésénél
  • A pályázati támogatásokat korlátozottan képesek igénybe venni

A megfelelő saját infrastruktúra és humán erőforrás hiánya miatt ezen vállalkozások többféle szolgáltatás igénybevételére is kényszerülnek. Megfelelő üzleti környezetben azonban jellemzően nem állnak rendelkezésre megfizethető bérleti díjú, minőségi szolgáltatásokat kínáló, telephelyül szolgáló ingatlanok.

A Cívis Inkubátorházban ugyanakkor mindezt költséghatékonyan, koncentráltan és a hálózati együttműködésben rejlő előnyöket kihasználva kaphatják meg.

Az Inkubátorház létrehozásának egyik fő indoka volt még továbbá, hogy a régió tőkevonzó képessége alacsony, a betelepülni szándékozó KKV-knak nincs lehetősége kis kockázattal, kedvező üzleti környezetben fejlődni vagy projektjük előkészítő fázisát rövid időre elhelyezni, ami a hazai és külföldi versenytárs régióknál már nagyrészt elérhető szolgáltatás. Ebből a szempontból is kiemelt jelentőségű, hogy az Inkubátorház nagy kapacitást kínálva a régió gazdasági centrumában valósult meg.